Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tiryaki
 

 

Doğum Tarihi:22 Temmuz 1971

Ünvanı: Yrd. Doç. Dr.

Öğrenim Durumu:

Orta Öğrenim

 -

Bornova Anadolu Lisesi - İzmir

Lisans-Y. Lisans

 Tıp Doktoru

Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi (Türkçe Tıp) - Ankara

Tıpta Uzmanlık

 Psikiyatri

Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi - Ankara

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 • Tığcı T., “Şizofreni Hastalarının İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyleri ve Hasta Yakınlarının Şizofreniye Yönelik Tutumları” Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Psikolojisi Anabilim Dalı, süren.
 • Altıntaş B., “Trabzon İl Merkezinde Otizm Tanısı İle Eğitim Gören Çocukların Ailelerinde Stres, Tükenmişlik Düzeyi ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi” Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Psikolojisi Anabilim Dalı, süren.
 • Aktürk H., “KTÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumları” Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Psikolojisi Anabilim Dalı, süren.
 • Şahin E., “KTÜ Tıp Fakültesi Yenidoğan Ünitesinde Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebek Annelerinin Normal Doğum Ağırlıklı Term Bebek Anneleri İle Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri Bakımından Karşılaştırılması” Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Psikolojisi Anabilim Dalı, 2009.
 • Görgün S., “KTÜ Öğrencilerinde Madde Kullanımı ve Anne Babaya Bağlanma Biçimleri İle İlişkisi” Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Psikolojisi Anabilim Dalı, 2009.
 • Toker T.,“Madde Kullananlarda Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının, Madde Kullanma Eğilimi, Benlik Saygısı ve Başa Çıkma Tutumları İle İlişkisi” Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Psikolojisi Anabilim Dalı, 2008.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

 • İskender B., “Şizofrenide Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Bilişsel İşlevler, Yaşam Kalitesi ve Dissosiyatif Belirtilerle İlişkisi” Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, süren.
 • Karahan A., “Şizofreni Hastalarında İçgörü ve İşlevsel İyileşme Düzeylerinin Değerlendirilmesi” Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, süren.
 • Aykut Sağlam D., “İkiuçlu Duygudurum Bozukluğu Akut Mani Nöbetindeki Plazma Nitrik Oksit ve Asimetrik Dimetil Arginin Seviyelerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması” Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2010.
 • Arslan Civil F., “Bipolar I Bozukluğu Olan Hastaların, Birinci Derece Yakınları ve Sağlıklı Gönüllülerle Nöropsikolojik İşlevler Bakımından Karşılaştırılması” Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2010.
 • Özkorumak E., “Obsesif Kompulsif Belirtileri Olan ve Olmayan Şizofreni Hastalarında Klinik Özellikler, Bilişsel İşlevler ve Yaşam Kalitesi” Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2006.

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

Proje Yöneticisi:

 • “İkiuçlu duygudurum bozukluğunda akut mani, remisyon dönemlerinde kan Asimetrik Dimetil Arginin (ADMA) düzeylerinin normal kontrollerle karşılaştırılması” Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce desteklenmiştir. Proje No: 2008.114.003.13

 

Yardımcı Araştırmacı (Proje Katılımcısı):

 • “Selektif serotonin re-uptake inhibitörlerinin glukoz homeostazı üzerine akut ve kronik etkilerinin araştırılması”  Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce desteklenmiştir. Proje No: 2007.114.03.9

 

İdari Görevler :

 • KTÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Başkanlığı (asıl) Eylül 2007- halen sürüyor

 

 • KTÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Başkanlığı (vekaleten), Nisan-Eylül 2007

 

 • KTÜ Tıp Fakültesi Dönem III Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Ders Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2009- halen sürüyor

 

 • Türkiye Psikiyatri Derneği Trabzon Şube Başkan Yardımcılığı, 2005- halen sürüyor

 

 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD asistan temsilciliği, 1999-2000

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • KTÜ Tıp Fakültesi Bilimsel Etik Kurul Üyeliği                                                    2007-2009
 • KTÜ Tıp Fakültesi Tez Değerlendirme Komisyonu Üyeliği                               2010-
 • Türkiye Psikiyatri Derneği üyeliği                                                                   1999-
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Şizofreni Bilimsel Çalışma Birimi Üyeliği                 2008-
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kururlu Üyeliği      2009-
 • Bipolar Bozukluklar Derneği Üyeliği                                                               2009-

Ödüller :

Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma Ödülü (2007)