Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
tozlu@meds.ktu.edu.tr
(462) 377 54 37
 

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 1963 Aydın doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Aydın’da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. İki ay Erzurum’da Acil Servis Hekimi olarak çalıştıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı. Uzmanlık sonrası Elazığ Devlet Hastanesinde 2 yıl zorunlu hizmetini yapıp Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak öğretim üyeliğine başladı. Bir yıl sonra Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalını kurdu. 1996’da doçent ve 2002’de profesör oldu. Kurulduğundan bugüne Anabilim Dalının Başkanlığını yürütüyor. Fakültesinde Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Üyeliği, Lisans Eğitimi Komisyonu Üyeliği, Dönem IV Koordinatörlüğü, Kurul Başkanlığı, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Farabi Hastanesi Yürütme Kurulu Üyeliği gibi görevler üstlendi. KTÜ Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin raportörlüğünü yaptı. Eğiticilerin Eğitimi Programı çerçevesinde Ölçme-Değerlendirme, Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi ve İnteraktif Eğitim Teknikleri konularındaki kursları başarıyla tamamladı. Halen Üniversitesinin uygulama ve araştırma merkezi olan Farabi Hastanesinin Başhekimliğini yürütüyor. KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TTD Doğu Karadeniz Şubesi ve HAKSAY adına ulusal ve yöresel düzeyde gerek sağlık çalışanlarına (hekim, hemşire, ebe ve diğer hastane çalışanları), gerekse halka ve hasta yakınlarına dönük olarak çok sayıda (300 dolaylarında) eğitim etkinliğini (Konferans, panel, sempozyum, kongre, kurs, çalıştay, vb…) organize etti. Bunlar arasında Sağlık Fuarı gibi orijinal ve Hasta Okulu gibi öncül organizasyonlar bulunuyor. Diğer kurumlar tarafından düzenlenen bir o kadar benzeri etkinliğe de konuşmacı veya oturum başkanı olarak katkıda bulundu. Yurt içi ve yurt dışı tıbbi dergilerde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi mevcut. Akademik ve popüler düzeyde yayınlanmış 22 kitabın yazarı olup, bir o kadar mesleki kitaba yazar/Editör olarak katkıda bulundu. Bunlar arasında yer alan ve 2010 yılında yayınlanan “Solunum Sistemi ve Hastalıkları”, 218 bölüm ve 219 yazardan oluşan yaklaşık 3000 sayfalık kapsamıyla ilk Türkçe telif temel başvuru kitabı özelliğini taşıyor. Bölgesel olarak yayınlanan gazetelerde (Karadeniz ve Günebakış: 2000-2009); sağlık çalışanlarına dönük ulusal bir tıp gazetesinde (Medimagazin: 2005- ……); sağlıkla ilgili bir web sitesinde (www.sağlikaktuel.com ; 2009-….) ve ulusal Sabah Gazetesinde (Günaydın: 2006-2008) köşe yazıları yazdı/yazıyor. SCI-Expanded kapsamındaki iki tıbbi derginin (Türkiye Klinikleri Medical Sciences ve TUBİTAK Turkish Journal of Medical Sciences) branş editörlüğünü yapıyor. İki adet derginin (Öğrenci Sağlık Dergisi ve Sağlık Hakkı) editörlüğünü yürüttü. Çok sayıda ulusal ve uluslar arası bilimsel/mesleki derginin danışma kurulunda yer alıyor. Ulusal ve Bölgesel düzeyde yayın yapan TV ve radyo kanallarında çok sayıda programa canlı konuk olarak katıldı. Göğüs Hastalıkları Hekimlerinin ulusal uzmanlık derneği olan Türk Toraks Derneği (TTD) içerisinde: Trabzon İl Temsilcisi, Doğu Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Solunum Sistemi İnfeksiyonları Çalışma Grubu Başkanı, Toraks Bülteni ve Toraks Kitapları Yayın Kurulu Üyesi, Toraks Kitapları Editör Yardımcılığı, Turkish Respiratory Journal ve Toraks Dergisi Danışma Kurulu Üyesi ve Türk Toraks Derneği Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyesi, TTD Basın Komisyonu Başkanı, TTD Sağlık Politikaları Komisyonu Üyeliği, Etik Kurul Sekreterliği ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi, TTD Yıllık Kongresi Bilimsel Komite Üyesi, TTD Yıllık Kongresi Organizasyon Komitesi Üyesi ve Toraks Okulu Başkanlığı görevlerini yürüttü/yürütüyor. TTD Okulu başkanı olarak 45 ulusal ve uluslararası mesleki kursu organize etti. TTD Okulunca yayınlanan iki adet kitabın editörlüğünü üstlendi. Dört yıldır, Türkiye’de bir ilk olan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasta Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (HAHUM) kurucu Müdürlüğünü yürütüyor. Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneğinin (HAKSAY) Kurucu Üyesi olup, bir dönem başkanlığını üstlendi. Bu kapsamda şimdiye kadar 6 kez Ulusal Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kurslarını, bir ulusal (I. Hasta Hakları Sempozyumu) ve bir uluslararası (VI. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu) Sempozyum ile bir ulusal Kongreyi (HAHUM I. Ulusal Kongresi: Sağlıkta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar) yönetti. Hasta Hakları konusunda “Kuramsal metinler, felsefi arkaplan ve örnek olgularla Hasta Hakları: Hakkınız var, çünkü hastasınız” ; Hasta hekim ilişkisi konusunda “Hekiminizi nasıl alırdınız” ve hastaların sağlık hizmetinden yararlanmaları konusunda “Hasta Rehberi: Sağlık hizmetlerinden yararlanma kılavuzu” isimli üç yayınlanmış kitabı var. Evli ve üç çocuk babasıdır